GS TRAINING SERV SRL în parteneriat cu GS CONSULTING SERV SRL, a derulat in perioada 16.01.2018-15.01.2021 Proiectul „Idee-Plan-Antreprenoriat”, cod SMIS 105410, cu o valoare de 8.826.063,70 lei, finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv Specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană. Obiectivul general al proiectului l-a constituit promovarea culturii antreprenoriale si stimularea initiativelor persoanelor care doresc sa dezvolte activitati antreprenoriale in regiunea de dezvoltare Sud-Est, prin formarea antreprenoriala, asistenta in elaborarea si implementarea planurilor de afaceri, subventionarea planurilor de afaceri prin schema de antreprenoriat si monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate. Efectele pozitive pe termen lung ale proiectului au constat in: facilitarea ocuparii pe cont propriu a unui numar de 300 persoane prin dezvoltarea competentelor antreprenoriale si crearea de noi locuri de munca prin infiintarea a 30 de noi afaceri in regiunea de dezvoltare Sud-Est; reducerea ratei somajului si cresterea gradului de ocupare in munca in regiune prin angajarea unui numar de cel putin 60 persoane in structura firmelor nou infiintate; contributia la reducerea disparitatilor regionale si teritoriale in ceea ce priveste ocuparea fortei de munca, cu atat mai mult cu cat analiza nevoilor grupului tinta la nivelul regiunii Sud-Est a relevat disparitati semnificative fata de restul regiunilor tarii; contributia la imbunatatirea corelarii serviciilor de ocupare si de dezvoltare a fortei de munca cu nevoile in schimbare ale pietei muncii in sectoarele prioritare identificate in Strategia Nationala pentru Competitivitate si in Strategia Nationala pentru Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare 2014-2020; crearea premiselor pentru parteneriate de tip cluster la nivelul regiunii si la nivel national atat intre firmele nou infiintate in cadrul proiectului, cat si cu partenerii acestora de business.