Traineri


Carmen Mariana Rosu

Carmen Mariana Rosu
Carmen Mariana Rosu

Carmen Mariana Rosu are o experienta de peste 18 ani la nivel de top management in managementul strategic, managementul programelor si proiectelor finantate din fonduri europene, consultanta, infrastructura si resurse umane. A ocupat functia de Director – Director General Adjunct in cadrul Directiei de Instrumente Financiare din Ministerul Fondurilor Europene. De asemenea, a ocupat functiile de Director General in cadrul Autoritatii de Management pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (AMPOSCCE) si Director General al Autoritatii de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU), in cadrul carora a gestionat fondurile alocate prin POSCCE si POSDRU la nivel national. A ocupat de asemenea, functia de Director Adjunct in cadrul Ministerului Finantelor Publice, Oficiul de Plati si contractare Phare. In prezent este consultant independent, participand la elaborarea de proiecte cu finantare europeana si activeaza in domeniul formarii profesionale in domeniile Manager, Manager proiect, Scrierea de proiecte cu finantare europeana.

Virgiliu Cimpoeru

Virgiliu Cimpoeru
Virgiliu Cimpoeru

Virgiliu Cimpoeru, PMP are peste 20 de ani de experiență națională și internațională în Management și Management de Proiect, câștigată în principalele țări din Vestul și Estul Europei, în Orientul Mijlociu și Statele Unite.

Este inginer și economist fiind absolvent atât al Universității Politehnice din București, Inginerie Electrică (Acționări Electrice) cât și a Academiei de Studii Economice, Comerț (Marketing). Deține certificarea internațională, recunoscută în peste 185 de țări, de “Project Manager Professional” (PMP) emisă de Project Management Institute (USA).

Experiența sa include proiecte derulate pentru firme si organizații internaționale cum ar fi: ABB Asea Brown Boveri, Sony Corporation, Marriott International – Strabag, Alpine, Huppenkothen GmbH (Takeuchi Mfg.Co), OMV Petrom, Atlas Project Management Services B.V, Iraqi Coalition Provisionally Authority (CPA), US Army, US Air Force Europe (USAFE), NATO, NATO Training Mission in Iraq (NTM-I), KBR, DynCorp și alte organizații (non)guvernamentale.

A participat ca Manager si Manager de Proiect în proiecte finanțate din Fonduri Europene (înca din 2007 PHARE + CCI infrastructură) și în multe alte proiecte de anvergură în domeniul construcțiilor (industriale, retail și civile), proiecte de mediu și în domeniul energiilor regenerabile.

Este autorul și coordonatorul cursului de Management (Cod COR – 112029), a celui de Manager Proiect (Cod COR – 242101), în care sunt prezentate cunoștințele de bază si conceptele Managementului de Proiect conform GHIDULUI ANSAMBLULUI DE CUNOŞTIINŢE ALE MANAGEMENTULUI DE PROIECT: PMBOK® – ediția a V-a

Mariana Duran

Mariana Duran
Mariana Duran

Mariana Duran are o experienta de aproximativ 20 de ani in domeniul achizitiilor publice, activand ca Sef Serviciu Achizitii publice in cadrul Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti, pozitie in care a intocmit documentatiile de atribuie pentru contractele de achizitii publice ale institutiei, si a fost presedintele comisiei de evaluare a ofertelor, a verificat si analizat ofertele depuse pentru contractarea serviciilor si lucrarilor solicitate, ca si specificatiile tehnice ale materialelor, utilajelor si echipamentelor propuse a se achizitiona de catre Autoritatea contractanta.

De asemenea, a participat ca expert in implementarea mai multor proiecte cu finantare nerambursabila (POSDRU, POSCCE, POR) in cadrul carora a intocmit documentatii de atribuire pentru achizitii publice, a facut parte din comisii de verificare a ofertelor de achizitii publice si a de verificare a achizitiilor publice aferente cererilor de rambursare pentru proiecte finantate prin POSDRU.

Alexandru Costin Cirstea

Costin Cirstea
Costin Cirstea

Alexandru Costin Cirstea este consultant in management, cu o experienta de peste 6 ani, participand la elaborarea si implementarea mai multor proiecte cu finantare europeana si/sau nationala dar si elaborarea si implementarea de planuri de afaceri si strategii pentru IMM-uri si institutii publice. In aceasta perioada s-a specializat in elaborarea si implementarea unor proiecte finantate prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Programul de stimulare a infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri (SRL-D), Programul START, Cereri de propuneri de proiecte in cadrul schemelor de ajutor de stat de minimis, precum si in elaborarea unor planuri de afaceri si strategii de iesire din criza sau dezvoltare pentru IMM-uri.

De profesie este economist, fiind absolvent al Academiei de Studii Economice din Bucuresti, institutie in cadrul careia a urmat atat un program de studii de licenta, cat si de masterat, cu specializarea Economia si Administrarea Afacerilor Agroalimentare.

In prezent studiaza in cadrul Scolii Doctorale din Academia de Studii Economice Bucuresti, avand ca obiect de cercetare “Cresterea spiritului antreprenorial si stimularea initiativelor antreprenoriale in mediul rural”. Rezultatele cercetarii sale au fost diseminate pana in prezent printr-un numar de peste 25 articole si comunicari, publicate in reviste stiintifice si/sau prezentate in cadrul unor manifestari cu caracter stiintific de la nivel national si international. Partea de cercetare stiintifica este completata de cea didactica, prin activitati de seminar sustinute in cadrul ASE Bucuresti, la Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului. De asemenea, Costin este absolvent al cursurilor Scolii Intreprenoriale si Manageriale ANTREMAN (program de Master organizat de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania, in parteneriat cu ASE Bucuresti si Anglia Ruskin University Cambridge), detine un certificat de absolvire a cursurilor de formare profesionala „Managementul afacerilor in cadrul IMM-urilor”, este certificat ANC ca Formator (2013) si absolvent al cursurilor psiho-pedagogice ale Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic din ASE Bucuresti.

Elena Huliera

Elena Huliera
Elena Huliera

Elena Huliera este economist, cu specializarea Management si Comunicare managerială şi resurse umane. Experienta sa profesionala acopera peste 20 de ani de lucru in domeniul invatamantului universitar si profesional, al consultantei in management si in managementul resurselor umane. In prezent este specialist in resurse umane pentru mai multe institutii si organizatii private, principalele activitati si responsabilitati fiind: Redactarea contractelor individuale de muncă, a deciziilor, actelor aditionale, adeverintelor, inregistrarea documentelor in Revisal, consiliere salarii, asistenta pentru evaluare profesionala, intocmirea și gestionarea dosarelor de personal. Experienta in managementul resurselor umane este completata de cea in implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila. Elena Huliera a participat la implementarea mai multor proiecte finantate din Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, in cadrul carora s-a ocupat de Asigurarea asistenței managerului de proiect în coordonarea şi monitorizarea tuturor activităţilor proiectului şi a echipei de implementare, realizarea minutelor intalnirilor de proiect, colectare si verificare rapoarte activitate echipa, pregatirea rapoartelor de activitate pentru cererile de rambursare, evidenta concedii odihna, colaborare la pontaj lunar, realizarea acte aditionale, decizii incetare, inregistrare revisal, adeverinte vechime, foi de lichidare, asistență la realizarea documentatiei de achizitie, administrarea grupului de lucru interregional, inscriere noi membri, trasmitere invitatii la activitatile grupului (videoconferinta, intalniri fizice), organizare intalniri in sistem videoconferinta, intalniri fizice, gestionare newslettere, organizare conferinta finala proiect, realizarea integrala a dosarelor necesare cererilor de rambursare etc.

Alina Zaharia

Alina Zaharia
Alina Zaharia

Alina Zaharia este economist, fiind absolventa a Academiei de Studii Economice din Bucuresti, institutie in cadrul careia a urmat atat un program de studii de licenta, cat si de masterat, cu specializarea Economie Ecologica. In prezent studiaza in cadrul Scolii Doctorale din Academia de Studii Economice Bucuresti, avand ca obiect de cercetare “Gestiunea resurselor de energie in contextul economiei verzi”. Rezultatele cercetarii sale au fost diseminate pana in prezent printr-un numar de peste 20 de articole si comunicari, publicate in reviste stiintifice si/sau prezentate in cadrul unor manifestari cu caracter stiintific de la nivel national si international. Activitatea de cercetare stiintifica este completata de cea didactica, prin sustinerea de seminarii in cadrul ASE Bucuresti, la Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului, pentru disciplinele: Ecomarketing, Economia mediului, Modelare econometrica. Alina Zaharia activeaza si in cadrul organizatiilor non-guvernamentale si a voluntariatului, experienta sa in acest sector fiind remarcabila, atat prin activitatile de voluntariat in domeniile: protectia mediului, educatie, fundraising, financiar, logistica si HR, cat si in cele de reprezentare in Senatul Universitar si Senatul Studentilor din cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti. In prezent este presedintele Asociatiei Studentilor de la Economie Agroalimentara si a Mediului, organizatie reprezentativa pentru studentii facultatii din ASE sus mentionata.

Experienta sa este completata si de scurta perioada in care a activat in sistemul bancar.

Colaborarea cu GS Training Serv SRL a inceput inca din anul 2014, prin sustinerea cursului de Managementul deseurilor.

Irinel Tudorache

Irinel Tudorache
Irinel Tudorache

Irinel Tudorache, absolventa a UNIVERSITATII TEHNICE TIMISOARA, Facultatea de Tehnologie Chimica, promotia 1992, a UNIVERSITATII de VEST TIMIŞOARA, Facultatea de Ştiinţe Politice, Şcoala de Inalte Studii Europene, promotia 2000, cu o bursa de studii in Politică Externă şi de Securitate Comună la UNIVERSITATEA LIBERĂ BRUSSELS, Institutul de Studii Europene, 1998 – 1999, desfasoara activitatea de consultant in fonduri europene inca din anul 2000, in prezent avand pozitia de Project Manager pentru Programul Operational Transfrontalier « Marea Neagra ».

De asemenea, a fost Raportor de tara pentru Romania pentru anul 2014 pentru Greening the EU Semester – Directoratul General Environment din cadrul Comisiei Europene.

In calitate de Senior Consultant, Associated Manager, la compania GIR Consulting AS desfasoara o ampla activitate de consultanta in elaborarea si implementarea de proiecte finantate din fondurile europene si din ajutoarele guvernamentale in domeniile : cresterea competitivitatii IMMurilor, managementul deseurilor, eficienta energetica, producere de energie din surse regenerabile, agroturism, biodiversitate si protectia mediului, piscicultura, dezvoltarea resurselor umane.

Este trainer in domeniul Management si Project Management, Accesarea Fondurilor Europene si Implementarea Proiectelor cu finantare europeana, avand cursuri sustinute in cadrul PODCA si la Institutul de Studii Politice Bucuresti.

Evaluator acreditat MFE pentru proiecte depuse in cadrul POS CCE, POS DRU, POR, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE).

Membra in Consiliul Stiintific al Parcului Natural Bucegi si Director Executiv al Asociatiei GREEN MOUNTAINS, ONG de mediu care a implementat o serie de proiecte privind campanii de constientizare a populatiei precum si reconstructii ecologice in Parcul Natural Bucegi.

Director Relatii Internationale in cadrul Patronatul Roman al Gazelor si Consilier Integrare Europeana si Programe EU in cadrul Confederatiei Patronala UGIR 1903 – perioada 2003-2006.

Expert vamal, cu numeroase cursuri de specializare in tara si in strainatate, a ocupat pozitia de Sef Serviciu Combaterea traficului ilicit de produse cu regim special din cadrul Directiei de Supraveghere si Control Vamal – Directia Generala a Vamilor.

Andrei Buiga

Andrei Buiga
Andrei Buiga

Andrei Buiga este economist, avand o experienta profesionala semnificativa in domeniul consultantei in management si al asigurarilor. Este doctor in Management, in domeniul Strategiilor de firma. Activitatea in mediul de business este completata de cea didactica si de cercetare, in prezent fiind Conferentiar universitar in cadrul Facultăţii de Management-Marketing a Universităţii Artifex si Vice-presedinte in Senatul Universitatii.

Colaborarea cu GS Training a inceput din anul 2014, prin sustinerea cursurilor de Manager general si Manager de proiect.

Cristina Iliescu

Cristina Iliescu
Cristina Iliescu

Cristina Iliescu este economist, fiind absolventa a Academiei de Studii Economice din Bucuresti. De asemenea, este absolventa unui program MBA – Romanian Canadian Program in cooperation with Bucharest School of Management (December 2008), Bucuresti (Romania). Experienta sa profesionala acopera o perioada semnificativa in domeniul managementului si implementarii proiectelor finantate din fonduri nerambursabile prin derularea de activitati de monitorizare și verificare financiara a proiectelor, verificarea documentelor financiar-contabile si a contractelor comerciale; monitorizarea si verificarea achizitiilor publice efectuate in cadrul proiectelor aflate in implementare, verificarea Referatelor de necesitate , a Notelor justificative si a documentelor financiar –contabile justificative precum si corelarea cu Planului de achizitii.

Experienta sa acopera si domeniul financiar-bancar prin participarea in cadrul Facilității BERD România a Energiei Durabile. A ocupat pozitia de Team Leader pentru instituțiile financiare partenere în cadrul programului, responsabila de coordonarea și facilitarea punerii în aplicare a facilității pentru eficienta energetica si energie regenerabila; promovarea facilitatii în băncile partenere, supraveghere si participarea la procesului de pregătire si formare a personalului bancar implicat in promovarea facilitatii. De asemenea, a fost Responsabil pentru evaluarea proiectelor de EE/ER, monitorizarea si implementarea proiectului de finantare, dezvoltarea cercetării de piață și strategiei de vanzari pe tot parcursul derularii proiectului, responsabil cu achizitiile de bunuri si servicii necesare in cadrul proiectului, validarea caietelor de sarcini, validarea ofertelor finale in urma selectiei, dezvoltarea și furnizarea de formare adecvată și asistență în construirea procedurii internă și procesele privind cerințele de Politică Socială BERD de mediu și risc.

Activitatea de formare profesionala in cadrul firmei GS TRAINING SERV SRL s-a conturat prin sustinerea cursului de “Evaluator Proiect” – curs deschis, in vederea obtinerii competentelor necesare evaluarii unui proiect european cu focus pe analiza mai multor tipuri de propuneri de proiecte (de la Fondul ONG la POSDRU, POR, POSCCE, PNDR și PODCA, printre altele) si a cursurilor de Manager general, Manager proiect si Expert Accesare Fonduri Structurale si de Coeziune Europene.

Claudiu Ignat

Claudiu Ignat
Claudiu Ignat

Claudiu Ignat este absolvent al Facultăţii de Drept Nicolae Titulescu, din cadrul Universităţii Craiova;

In prezent este  avocat în cadrul Baroului Dolj, titular al Cabinetului de avocat Ignat Claudiu. Din anul 2003 este mediator autorizat, prin Hotararea numarul 168 din 04.11.2007 a Consiliului de Mediere sipractician in insolventa CII Claudiu Ignat. Din anul 2009 este arbitru comercial international in cadrul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei ,membru fondator al Centrului de Mediere Craiova. In perioada 2003 – 2008 a ocupat functia de vicepresedinte al Centrului de Mediere Craiova, iar in perioada 2005 – 2009 a fost vicepreşedinte, membru în Biroul Executiv şi membru în Consiliul Director al Uniunii Centrelor de Mediere din România;

Din anul 2005 este formator autorizat în domeniul medierii, având ca principale activităţi şi responsabilităţi formarea împreună cu formatori americani a unui număr de peste 300 de avocaţi români;

Incepand cu anul 2006 este formator autorizat al formatorilor, în domeniul medieri, iar din anul 2007 este examinator mediere si formator principal autorizat in domeniul medierii;

Activitatea sa didactica este prezenta si in mediul universitar, din anul 2009 fiind Lector Universitar DRD. La Facultatea de Drept si Administratie Publica Craiova, Universitatea Spiru Haret

Doina Zoe Nita

Doina Zoe Nita
Doina Zoe Nita

Doina Zoe Nita este de profesie psiholog, fiind doctor in psihologie si activand ca psiholog clinician si profesor asociat. Experienta sa acopera dezvoltarea, promovarea şi furnizarea serviciilor de consiliere psihologică individuală , de grup, psihoterapie de familie și de cuplu, dezvoltare personală, ergoterapie, pentru persoanele dezavantajate socio-economic și educațional. De asemenea, a prestart servicii de orientare și consiliere profesională pentru elevi de liceu, constând in expuneri, activități de grup, aplicarea de chestionare, modele de documentaţii specifice activităților de informare, orientare şi consiliere profesională, realizarea de materiale suport pentru activitatea de orientare și consiliere profesională pentru elevii proveniți din medii defavorizate.

De asemenea, este professor asociat la Universitatea Bucuresti, Facultatea de Sociologie si Asistenta Social, in cadrul careia sustine activitati didactice la disciplinele Adictii si comportament infractional si Dezvoltare personala.

Experienta practica in domeniul psihologiei i-a permis si desfasurarea unor activitati in cadrul unor proiecte cu finantare nerambursabila, in cadrul carora a detinut functii de expert sau manager de proiect.

Raul Pop

Raul Pop
Raul Pop

Raul Pop este economist, cu specializarea Economia Mediului si Industriei Agro-Alimentare, fiind si absolventul unui program MBA, Crummer Graduate School of Business, Rollins College, Winter Park, FL – MBA – Doubla specializare: Finante & Managementul Operatiunilor.

Experienta sa profesionala se remarca in protectia mediului, specializare in managementul integrat al deseurilor, CSR, eficienta energetica, afaceri publice, advocacy si formulari de politici publice, management general, administrarea stakeholder-ilor, dar si in management de program, politici publice & advocacy privind eficienta energetica in cladiri, transpuneri directive UE, afaceri publice extinse (nivel multinational si multi-local), stimulari pentru inovatie si sustenabilitate, gestionare intensiva a stakeholder-ilor, achizitii publice, management de program si coordonare de echipa, cooperare internationala, model complex de armonizare a guvernarii.

Colaborarea cu GS TRAINING SERV a inceput prin sustinerea cursului de Managementul deseurilor.

GS Training

Specialisti in cursuri de formare profesionala!