Cursul de Expert Achizitii Publice se adreseaza persoanelor care lucreaza deja sau ar dori sa lucreze in domeniul achizitiilor publice. Se adreseaza atat autoritatilor contractante, cat si celor care doresc sa participe la licitatii publice, in calitate de ofertanti, dar si beneficiarilor de proiecte cu finantare nerambursabila care trebuie sa utilizeze procedurile de achizitii publice.

Obiective


Procesul de achizitii publice este complex si dinamic, fiind in permanenta evolutie si adaptare. Modificarile legislative, nevoia continua de adaptare la practicile comerciale, gestionarea riscurilor inerente fiecarei achizitii, diversitatea spetelor din domeniu, caracterul concurential al procesului, toate accentueaza nevoia unei pregatiri teoretice solide, cu orientare spre aplicabilitate practica. Cunoasterea legislatiei in domeniu este necesara, dar nu suficienta pentru gestionarea oricarei situatii intalnite; cunostintele privind solutiile posibile, punctele tari si slabe ale acestora si riscurile aferente sunt singurele care permit unui expert in achizitii sa realizeze managementul corect al unui astfel de proces complex.

Tematica


 • Cele mai recente modificari legislative si impactul acestora asupra derularii achizitiilor publice
 • Evitarea conflictului de interese, a situatiilor de incompatibilitate, gestionarea informatiilor confidentiale, solutii de evitare a fraudei si a coruptiei
 • Planificarea achizitiilor (buget, estimare valori contracte, elaborare planuri achizitie, solutiile pentru fiecare achizitie in parte, colaborarea cu alte compartimente si persoane)
 • Derularea procedurilor (selectarea procedurii, elaborarea documentatiei, publicarea anunturilor, clarificari, depunerea ofertelor, evaluarea acestora, clarificari, atribuirea, semnarea si implementarea contractelor)
 • Managementul contestatiilor
 • Lectii invatate si aplicarea acestora la achizitii ulterioare
 • Adaptarea la cerintele proiectelor cu finantare europena
 • Monitorizarea, supervizarea si controlul procedurilor de achizitie, institutii din domeniu, relatiile cu acestea
 • Managementul riscurilor aferente achizitiilor publice
 • Aplicatii practice relevante, derivate din situatii reale
 • Practica comerciala solida, interna si internationala, care sa faciliteze identificarea unor solutii in spete viitoare.
 • S.E.A.P. – utilizarea sistemului electronic de achizitii publice

Competente


 • Comunicarea interpersonala
 • Perfectionarea pregatirii profesionale
 • Utilizarea calculatorului
 • Coordonarea muncii in echipa
 • Negocierea in cadrul procedurilor de atribuire
 • Elaborarea documentelor de specialitate
 • Analizarea legislatiei aplicabile specifice
 • Acordarea consultantei de specialitate
 • Planificarea achizitiilor publice
 • Derularea procedurilor de atribuire
 • Finalizarea procedurilor de atribuire

Inscrie-te acum!


  Accept Termenii si Conditiile

  Locatie desfasurare curs: Bd. Natiunile Unite nr. 1, bloc 108A, etaj 2, cam. 2A, Bucuresti, sector 5.
  Inscrierea se face prin completarea formularului de inscriere sau prin e-mail la office@gstraining.ro.