GS TRAINING SERV SRL în parteneriat cu CAMERA DE COMERT,  INDUSTRIE SI AGRICULTURA VASLUI deruleaza pe o perioada de 24 de luni, incepand cu 22.01.2021, Proiectul „Împreună pentru noi oportunități în regiunea NE”, cod SMIS 135411, cu o valoare totala de 4.700.207,00 lei, finanțat prin intermediul Fondului Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară nr. 6: Educație și Competențe, Obiectiv Specific.6.12. – Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale.

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, in special in randul adultilor cu un nivel scazut de calificare si a persoanelor cu varsta de peste 40 ani, la nivelul regiunii NE, prin activitati de: informare si recrutare a grupului-tinta; orientare si consiliere in cariera; formare profesionala acreditata ANC, precum si formare profesionala neautorizata de initiere in Competente digitale si Competente sociale si civice; organizare de sesiuni de coaching de dezvoltare personala; actiuni de evaluare si recunoastere a competentelor dobandite in contexte non-formale sau informale si organizarea si derularea de campanii/actiuni de informare si constientizare pentru promovarea importantei formarii profesionale si participarii la programele de formare profesionala continua. Efectele pozitive pe termen lung ale proiectului constau in: cresterea nivelului de formare profesionala a unui numar de 501 persoane din regiunea NE, urmare a derularii programelor de curs autorizate ANC si neautorizate; imbunatatirea abilitatilor de baza si transversale, atat profesionale, cat si non-profesionale in urma workshop-urilor de coaching de dezvoltare personala; cresterea gradului de constientizare la nivelul regiunii NE cu privire la importanta participarii la programe de FPC in vederea adaptarii la dinamicile pietei muncii; cresterea nivelului de calificare al fortei de munca la nivelul regiunii NE; imbunatatirea statutului in campul muncii; reducerea ratei somajului si cresterea gradului de ocupare in munca in regiune ca urmare a imbunatatirii nivelului de pregatire profesionala a membrilor GT.