GS TRAINING SERV SRL in parteneriat cu WOLFBAU GRUP SRL si CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA VASLUI deruleaza in perioada Octombrie 2019 – Septembrie 2022 Proiectul POCU/449/4/16/128536 “Initiativa sociala in regiunea Sud-Muntenia”, cu o valoare de 13,868,057.19 lei. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă înființarea și dezvoltarea de întreprinderi sociale pentru integrarea pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile, diversificarea serviciilor sociale oferite și combaterea sărăciei în regiunea Sud-Muntenia, prin derularea unui program de formare antreprenorială specifică, activități de sprijin oferite pentru înființarea de întreprinderi sociale, asistență în elaborarea și implementarea planurilor de afaceri, subvenționarea planurilor de afaceri prin schema de antreprenoriat și monitorizarea funcționarii și dezvoltării afacerilor sociale finanțate.

Efectele pozitive pe termen lung ale proiectului constau în: facilitarea ocupării pe cont propriu a unui număr de 101 persoane prin dezvoltarea compețentelor de Manager de întreprindere socială și Competențe antreprenoriale crearea de noi locuri de muncă prin înfiintarea a 21 de noi întreprinderi sociale in regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, din care minim 10 în zona rurală; reducerea ratei somajului și creșterea gradului de ocupare în muncă în regiune prin angajarea unui număr de cel puțin 105 persoane în structura întreprinderilor nou înființate; contribuția la reducerea disparitaților regionale și teritoriale în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, cu atât mai mult cu cât analiza nevoilor grupului țintă la nivelul regiunii Sud-Muntenia a relevat disparitați semnificative față de restul regiunilor țării; contribuția la ale pieței muncii în sectoarele prioritare identificate în Strategia Natională pentru îmbunatățirea corelării serviciilor de ocupare și de dezvoltare a forței de muncă cu nevoile în schimbare Competitivitate și în Strategia Natională pentru Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare 2014-2020.